Akreditované podľa EN ISO/IEC 17025:2005
Pyrotherm je kalibračné laboratórium akreditované podľa EN ISO/IEC 17025:2005
Kalibračné laboratórium

Pyrotherm, s.r.o. ZMENA SÍDLA SPOLOČNOSTI (viď. Kontakty)

Metrologické služby, predaj, servis a kalibrácia meracej techniky

Výroba a servis meracej a regulačnej techniky

Výroba oprava a montáž odporových a termoelektrických snímačov teploty a ostatných meradiel v oblasti merania teploty.

Montáž a opravy regulačnej techniky, elektrických strojov a prístrojov.

Kalibrácia meradiel teploty a meracích reťazcov

Kalibrácia termoelektrických a odporových snímačov teploty.

Kalibrácia meracích reťazcov na pecných, chladiacich a mraziacich zariadeniach.

Kalibrácia sklených teplomerov.

Kalibrácia teplotných datalogerov a registračných teplomerov

Kalibrácia klimatických komôr

Vlhkosť a teplota v klimatickej komore

Skúšanie prístrojov, materiálov a vzoriek v klimatickej komore

Kalibrácia meradiel vlhkosti

Kalibrácia vlhkomerov v rozsahu (0 až 100) % rh.

Kalibrácia datalogerov vlhkosti

Školiaca činnosť

Školiaca činnosť v oblasti merania teploty

Obchodná činnosť

Nákup a predaj elektro-inštalačného materiálu a meracej a regulačnej techniky.

Maloobchod mimo predajne a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb.